Personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter 

Hantering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)*

När du lämnar dina personuppgifter till oss på Y-tech Ytbehandlingsteknik AB vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om. 

I den här texten kan du läsa om hur Y-tech Ytbehandlingsteknik AB behandlar personuppgifterna och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang 

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@ytech.se

*Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer fr o m 25 maj 2018

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan exempel vara namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Y-tech Ytbehandlingsteknik AB använder personuppgifter för att ha kontaktuppgifter och referenser hos våra kunder, leverantörer m.fl. Detta för att få en smidig relation i olika sammanhang till ovanstående. 

Vidare kan personuppgifter behöva sparas för att uppfylla rättsliga förbindelser enligt gällande lagar. Kontaktuppgifter via majl och övriga kommunikationsvägen sparas uppgifter för att ta kontakt, informera och ställa eventuella frågor.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Y-tech Ytbehandlingsteknik AB sparar personuppgifter så länge vi bedömer det är nödvändigt utifrån kundrelation eller på grund av intresseavvägning. Därefter kommer uppgifterna att raderas.

Vilka delar vi personuppgifterna med? 

 Y-tech Ytbehandlingsteknik AB utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt. Personuppgifterna sparas och behandlas i ett antal program som tillhandahålls via våra underleverantörer. Dessa underbiträden har samma skyldigheter för behandling av personuppgifter. Y-tech Ytbehandlingsteknik AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom skatteverket, bolagsverket, miljöverket eller andra myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att informera.

Rättigheter

Den som har sina personuppgifter registrerade hos Y-tech Ytbehandlingsteknik AB har rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt eventuellt få eventuella felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderade.

Y-tech Ytbehandlingsteknik AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. För frågor angående hantering av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@ytech.se

Ändringar i integritetspolicyn

Ändringar i integritetspolicyn Y-tech Ytbehandlingsteknik AB håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i policyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2020-05-07