Ny VD hos Y-tech

Efter 43 år i branschen och senaste 21 år som ägare och VD av Y-tech så har jag beslutat att avyttra företaget. Ny ägare till Y-tech är Ronnie Andersson. Ronnie kommer att överta rollen som VD från och med den 1 september 2023. Jag själv kommer att fortsätta och hjälpa Ronnie som senior rådgivare till 24-12-31. Jag vill passa på att tacka för vårt samarbete under alla dessa år och Y-tech ser fram emot fortsatt gott samarbete!

Y-techs verksamhet kommer fortsätta att bedrivas i Mellansel med nuvarande personal.

Med vänliga hälsningar
Åke Hagelberg

Ronnie Andersson
VD & Ägare
Telefon 070 517 16 98